Behöver din cykel service? Vi hjälper dig!

Vi erbjuder service för de kunder som har köpt en cykel av oss. Hör av dig till oss för att boka en tid så att vi i lugn och ro tillsammans kan gå igenom vad som kan vara en lämplig servicenivå. Boka din cykelservice hemma i lugn och ro och slipp stressen! Titta i vår servicemeny för priser och vad som ingår i servicen.

Rengöring

Självklart kan vi göra rent din cykel vid servicen men vi ser det som mer värdefullt att vi få lägga tid på det som verkligen gör skillnad. Vi vill därför att cykeln är väl rengjord innan den lämnas på service.

Uthämtning

Vi ringer dig när det är dags att hämta ut cykeln och bestämmer en tid som passar. Vid utlämning tar gör vi en snabb genomgång av vad vi gjort och därefter tips på vad du kan göra själv för att öka livslängden på cykeln och dess komponenter.

2 års servicegaranti

Servicegarantin omfattar inte arbetskostnad för utbyte eller reparation av slitagedelar (ram eller komponenter). Justering sker inte om delarna är alltför slitna och behövs bytas ut eller om vi anser att cykeln är OK.

Cyklarna ska lämnas in rengjorda, för att kunna servas. För kraftigt smutsiga cyklar tillkommer kostnad för cykeltvätt. Vid servicenivå från Enkel och uppåt kan servicetiden behöva ändras beroende på tillgängligheten av eventuella utbytesdelar.

Innehåll i servicepaket Enk. Nor. Full
Allmän kontroll av cykelns skick x x x
Funktionskontroll av bromssystem x x x
Funktionskontroll av växelsystem x x x
Justering av växel x x x
Justering av broms(Luftning av hydraulisk skivbroms ingår ej) x x x
Åtdragning av styrlager x x x
Smörjning av kedja x x x
Åtdragning/byte av sadel x x x
Åtdragning/byte av pedaler x x x
Riktning/byte av växelöra x x
Infettning av styrlager x x
Infettning av vevlager x x
ev. byte av kedja x x
ev. byte av växel x x
ev. byte av kassett x x
ev. byte av rulltrissor x x
ev. byte av växelwire och hölje x x
ev. riktning av hjul x
ev .luftning av hydrauliska bromsar x
ev. byte av styrlager x
ev. byte av vevlager x
ev. byte av växelreglage x
ev. byte av styrlinda x
ev .byte av styre x
Pris 200 kr 800 kr 1200 kr